Waarom wij fan zijn van SCRUM en User Story Mapping!

In juli zijn we begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe app. Waarbij we enorm enthousiast zijn geworden over de SCRUM methodiek. Bij SCRUM draait het om de zogenaamde Product Backlog, dit zijn beschrijvingen van de gewenste functionaliteiten. Al deze functionaliteiten worden daarna op volgorde van prioriteit gezet. Zodat je ten alle tijden met het waardevolste (voor de klant) bezig bent.

De aanpak

In onze SCRUM aanpak zit iedere keer een zogenaamde Retrospective. Daarin worden de lessons learned van de laatste sprint besproken. We hadden bij de ontwikkeling van onze nieuwe app het probleem dat de ‘klant’ (ik, John de Jongh) niet precies wist wat hij aan het einde zou krijgen. Die Product Backlog bestaat uit allerlei details, waardoor we de hoofdlijn misten. Daarom heeft Pieter (Projectmanager) voorgesteld om bij het volgende traject gebruik te maken van User Story Mapping. Een mooi voorbeeld om vanuit feedback het proces te verbeteren!

Bij User Story Mapping wordt de Product Backlog gestructureerd aan de hand van de belangrijkste bedrijfsactiviteiten, processtappen of doelen die het product gaat leveren. Deze elementen vormen de ruggengraat van het product. De ruggengraat geeft een compleet overzicht van de scope van het product. Het vertelt als het ware welke mogelijkheden een gebruiker heeft bij het gebruiken van het product. Het zijn de elementaire onderdelen die nodig zijn om tot een zinvol product te komen. Belangrijk verbeterpunt dus en nu succesvol uitgevoerd. Het gevoel na de sessie is dat het nu super helder is hoe het op hoofdlijnen gaat worden. In de foto hierboven zijn de gele en groene post-its de hoofdlijnen. De roze iets meer detail. Vanuit dit bord is daarna de Product Backlog gemaakt. Daarin worden de roze post-its uitgeschreven als een zogenaamde user story in het volgende formaat:

Als (klant) wil ik (beschrijving van datgene dat ontwikkeld moet worden) zodat ik (beschrijving van de reden waarom het gemaakt moet worden)

Waarom wij fan zijn?

Bij steeds meer projecten gebruiken we SCRUM als project methodiek. SCRUM is initieel verzonnen om betere software te maken, in de kern is dit de ideale methode om snel in te springen op veranderingen. De methode zorgt dat je wendbaar (agile) bent en altijd focust op de prioriteit van dat moment. Waarbij je snel zichtbaar resultaat hebt.

Dat is ook de reden waarom allerlei innovatieve bedrijven deze methode ook buiten software gingen gebruiken. Om iedere dag prioriteit en transparantie in hun teams te creëren. Ook wij willen SCRUM organisatie breed gaan introduceren!

Meer nieuws