TMA-analyse: “Alsjeblieft, dit ben ik!”

In 2016 werd de 700ste TMA-analyse uitgevoerd! Het Talent Management Analyse-model werd in 2013 geïntroduceerd om te focussen op talenten en competenties van medewerkers. Het helpt medewerkers in hun ontwikkeling.

Het doel van TMA is medewerkers inzicht te geven in hun talenten, zodat ze hun werk nog beter kunnen uitvoeren en ze het maximale uit kun werk kunnen halen. Ook leidinggevenden worden dankzij TMA geholpen in het begeleiden van de ontwikkeling van medewerkers. ‘Blijven ontwikkelen’ is één van de kernwaarden van DataByte.

“Er was eens één medewerker die heel open was over zijn resultaten. Hij deelde zijn rapportage met de hele organisatie onder het mom: “Alsjeblieft, dit ben ik!” Die open en eerlijkheid konden veel collega’s wel waarderen”, lacht Debby.

Debby van der Wegen, P&O-adviseur bij DataByte, zegt: “In 2013 kreeg iedere medewerker na een uitgebreide vragenlijst een analyse van hun competenties in de vorm van een rapportage. Ook elke sollicitant vult de persoonlijke competentietoets in om te kijken of de persoon in het functieprofiel past. Twee keer per jaar krijgen alle medewerkers een verkorte competentietoets en vindt er een evaluatie met hun leidinggevenden plaats. En vier keer per jaar zijn er ook nog ontwikkelgesprekken. Hoe kunnen jouw talenten gestimuleerd worden? Welke doelen wil je behalen? Waar wil jij over één jaar, drie jaar of zelfs vijf jaar staan? Kortom, het leidt tot bewustwording over jouw persoonlijke ontwikkeling.”

Danielle van Neerbos is in oktober 2016 als marketingassistent bij DataByte begonnen. Zij vulde de uitgebreide vragenlijst in: “Het is prettig om een competentietoets te doen die meer inzicht geeft in mijn persoonlijkheid. Mijn resultaten sloten aan bij mijn verwachtingen; ik weet waar mijn krachten liggen en waar ik mijzelf nog in kan ontwikkelen. Een bevestiging waar ik verder mee kan.”

Meer nieuws